Serwis pasów napędowych do pojazdów mechanicznych

 

Pasy rozrządu


Zbyt głośna praca
1. Zbyt duże naprężenie: pas „wyje", „gwiżdże".
2. Zbyt małe naprężenie: pas uderza o pokrywę.

Usunięcie problemu
1.+ 2. Ustawić prawidłowe naprężenie.

Ścieranie boku zęba, pęknięcia stopy zęba i ścinanie zębów

1. Zbyt duże lub zbyt małe naprężenie.
2. Działanie ciał obcych.
3. Zbyt mocno osadzone koła płaskiego pasa zębatego lub krążka naprężającego.

Usunięcie problemu
1. Wymienić pas. ustawić prawidłowe naprężenie.
2. Usunięcie obcych ciał, sprawdzenie prawidłowej pozycji obudowy, wymiana pasa.
3. Usunięcie przyczyny (np. uszkodzonego łożyska), wymiana pasa.

Rysy na grzbiecie pasa

1. Zbyt wysoka lub zbyt niska temperatura otoczenia.
2. Działania obcych mediów.
3. Ciężka praca krążka grzbietowego.
4. Starzenie się, zużycie.

Usunięcie problemu
1. Sprawdzić przyczynę (np. wydajność chłodzenia), usunąć problem, wymienić pas.
2. Wymienić pas, sprawdzić prawidłowe zamocowanie pokrywy.
3. Wymienić krążek, wymienić pas.
4. Wymienić pas.

Zęby i tkanina odrywają się od korpusu pasa

1. Nieszczelność silnika lub w jego bliskości (np. wycieki oleju, środków przeciw zamarzaniu etc.)

Usunięcie problemu
1. Usunąć nieszczelność, wymienić pas.

Ścieranie krawędzi
1. Nierównolegle ustawione osie: pas trze o tarczę obrzeżnikowa.
2. Osiowe przesunięcie kół: pas zębaty nie może pracować w jeden płaszczyźnie.
3. Wada tarczy obrzeżnikowej.
4. Luz elementów.

Usunięcie problemu
1. + 2. Skontrolować napęd, prawidłowo ustawić lub wymienić koła; wymienić pas.
3. + 4. Wymienić krążki zwrotne/naprężające

Zrywa się płaski pas zębaty

1. Obce ciało w napędzie.
2. Działanie obcych mediów.
3. Za wysokie naprężenie własne.
4. Złamanie pasa przed ew. w trakcie montażu.

Usunięcie problemu
1. Usunąć obce ciało lub medium, wymienić pas.
2. Wymienić pas, sprawdzić prawidłowe zamocowanie osłony.
3. Wymienić pas, ustawić prawidłowe naprężenie.
4. Wymienić pas i prawidłowo go zamocować.

Uszkodzone elementy systemu

1. Luz łożyskowy.
2. Uszkodzona powierzchnia bieżni łożyska tocznego.

Usunięcie problemu
1. + 2. Wymienić krążek zwrotny, naprężający i/lub prowadzący.

Uszkodzenia pasa po stronie zębów

1. Obce ciało na drodze pasa.
2. Uszkodzenie uzębienia koła pasowego przez obce ciało lub narzędzia podczas montażu.
3. Uszkodzenie pasa przed lub podczas montażu.

Usunięcie problemu
1. Usunąć obce ciało, wymienić pas. zamocować prawidłowo obudowę.
2. Wymienić koło pasowe, wymienić pas, zamontować go prawidłowo.
3. Wymienić pas i zamocować go prawidłowo.

Ścieranie tkaniny w jarzmie przekładni obiegowej
1. Zbyt duże naprężenie
2. Zużyte kolo płaskiego pasa zębatego.

Usunięcie problemu
1. Wymienić pas. ustawić prawidłowe naprężenie.
2. Wymienić koło pasowe, wymienić pas.

 

Pasy wielożebrowe


Stwardniałe, wypolerowane boki
1. Nieprawidłowe naprężenie pierwotne
2. Elementy pasa odpowiedzialne za wytrzymałość uszkodzone podczas nieprawidłowego montażu.

Usunięcie problemu
1. Wymienić pas, ustawić prawidłowe naprężenie pierwotne
2. Wymienić pas i prawidłowo zamontować nowy.

Hałas podczas pracy pasa
1. Za małe naprężenie
2. Przekroczony okres trwałości

Usunięcie problemu
1. Naprężyć lub wymienić pas
2. Wymienić pas.

Pęknięcie pasa po krótkim czasie pracy

1. Elementy pasa odpowiedzialne za wytrzymałość uszkodzone podczas nieprawidłowego montażu
2. Zbyt duże naprężenie

Usunięcie problemu
1. Wymienić pas i prawidłowo zamontować nowy
2. Wymienić pas, ustawić prawidłowe naprężenie.

Nierównomierne zużycie profilu

1. Brak prostoliniowości kół
2. Silne drgania pasa

Usunięcie problemu
1. Skontrolować napęd, ustawić prawidłowo kola, lub je wymienić, wymienić pas
2. Sprawdzić naprężenie, odpowiednio naprężyć lub wymienić pas.

Nadłamania i wyszczerbienia w podstawie/profilu

1. Za małe lub zbyt duże naprężenie pasa
2. Przekroczony okres trwałości
3. Ciała obce

Usunięcie problemu
1. Wymienić pas, ustawić prawidłowe naprężenie
2. + 3. Wymienić pas.

Zanieczyszczenie pasa
1. Nieszczelność silnika lub w komorze silnika (np. wyciek oleju, środka przeciw zamarzaniu etc.)

Usunięcie problemu
1. Zlikwidować nieszczelność, wymienić pas

 

Pasy klinowe uzębione


Stwardniałe, wypolerowane boki
1. Nieprawidłowe naprężenie pierwotne
2. Elementy pasa odpowiedzialne za wytrzymałość uszkodzone podczas nieprawidłowego montażu.

Usunięcie problemu
1. Wymienić pas, ustawić prawidłowe naprężenie
2. Wymienić pas, prawidłowo zamontować nowy.

Pęknięcia i wyszczerbienia w podstawie/profilu

1. zbyt małe/duże naprężenie pasa
2. Przekroczony okres trwałości
3. Ciała obce

Usunięcie problemu
1. Wymienić pas,ustawić prawidłowo naprężenie
2. + 3. Wymienić pas.

Stwardniałe, wypolerowane boki (Zróżnicowane naprężenia pasów w układzie)
1. Brak prostoliniowości kół
2. Elementy pasa odpowiedzialne za wytrzymałość uszkodzone podczas montażu
3. Nieprawidłowy dobór pasów

Usunięcie problemu
1. Skontrolować napęd, ustawić prostoliniowo koła i zamontować odpowiedni komplet pasów
2. Wymienić pasy i prawidłowo zamontować nowe
3. Wymieniać zawsze kompletny zestaw pasów.

Nierównomierne zużycie profilu
1. Brak prostoliniowości kół
2. Silne drgania pasa

Usunięcie problemu
1. Skontrolować napęd, ustawić kola prostoliniowo lub je wymienić, wymienić pas
2. Skontrolować naprężenie, ew. naprężyć lub wymienić pas.

Pęknięcie pasa po krótkim czasie pracy
1. Odpowiedzialne za wytrzymałość elementy pasa uszkodzone podczas montażu
2. Zbyt duże naprężenie

Usunięcie problemu
1. Wymienić pas, prawidłowo zamontować nowy
2. Wymienić pas, ustawić prawidłowe naprężenie.

Silne zużycie boków/ Wystrzępione boki
1. Zbyt duży poślizg
2. Brak prostoliniowości kól
3. Wytarte rowki koła

Usunięcie problemu
1. Wymienić pas, ustawić prawidłowe naprężenie
2. Skontrolować napęd, ustawić prostoliniowo kola lub je wymienić
3. Ustawić prostoliniowo koła lub je wymienić, wymienić pas.

Wysoki poziom hałasu podczas pracy pasa

1. Zbyt małe naprężenie
2. Przekroczony okres trwałości

Usunięcie problemu
1. Naprężyć lub wymienić pas
2. Wymienić pas.

Zanieczyszczenie pasa
1. Nieszczelność w silniku lub komorze silnika (np. wyciek oleju lub środka przeciw zamarzaniu etc.)

Usunięcie problemu
1. Zlikwidować nieszczelność, wymienić pas.